امان از این مردم تماشاچی و دوربین به دست!

در هفته های اخیر چندین مورد از دعوت جوانان شجاع کشور به قیام علیه جلادان حاکم در خیابان های شهر مشاهده شد که مردم فقط نگاه کرده و فیلمبرداری می کردند. فیلم تازه ای از یک مرد که شجاعانه فریاد

بیشتر بخوانید

ماجرای هلموت هوفر آلمانی و یک بام و دو هوای دستگاه قضایی- اطلاعاتی ایران در پرونده مرد چینی

دهه ۷۰ بود که رژیم جمهوری اسلامی با برگزاری دادگاه میکونوس بطرز شگرفی توسط دستگاه قضایی آلمان و افکار عمومی دنیا رسوا شد. دادگاه میکونوس سران رده اول جمهوری اسلامی را با شواهد بدست آمده مجرم دانست و و متهمان

بیشتر بخوانید