فرود اضطراری هواپیمای سبک در بزرگراهی در آمریکا

به کابلی که با فاصله کمی بعد از نقطه فرود از بالای جاده میگذرد توجه کنید، یک لحظه دیرتر و به خیر نمیگذشت.(ضمنا شانسی بود، این کابلها هنگام پرواز به موقع قابل رویت نیستند.)

بیشتر بخوانید

مسخره بازی آخوندها در روزهای پایانی رمضان

این اسکل ها هم علم را به سخره گرفته اند و هم تکنولوژی را. هر سال ابتدا و انتهای ماه رمضان بساط مسخره بازی آخوندها برقرار میشود. جالب این که با این همه آفتابه لگن هفت دست، اخرش یکی دو

بیشتر بخوانید

هفته آینده: نمایش هوایی Thunderbirds و Blue Angels در بزرگداشت همبستگی ملی آمریکا (ویدئو)

The Hill: پنتاگون قصد دارد به منظور بزرگداشت همبستگی ملی آمریکا (champion national unity) هفته آینده نمایش آکروبات هوایی, با شرکت تیمهای پروازی Thunderbirds (نیروی هوایی) و Blue Angels (نیروی دریایی) را بر فراز شهرهای مختلف آمریكا برگزار کند. این

بیشتر بخوانید