زنان افغان در جوزجان هم علیه طالبان مسلح شدند

زنان شهر شبرغان در شمال افغانستان هدف از سلاح در دست گرفتن علیه طالبان را محافظت از آرزوهای ۲۰ ساله خود و جلوگیری از محصور شدن دوباره در خانه‌ها دانسته‌اند.

بیشتر بخوانید

نقش وازلینی اصلاح طلبان برای رژیم آخوندها

من از این خانم های طرفدار آخوندها مثل این خانم حقیقت جو درخواست می کنم یک لحظه با خود خلوت کنند و به این نکته فکر کنند که دارند به حکومتی سرویس می دهند که ارزش زن در نزد آنها از بیضه چپ یک مرد کمتر است. آخوندها شما را که آدم هم حساب نمی کنند پس روی چه منطقی اینقدر برای آنها می مالید؟

بیشتر بخوانید

سوتی مجدد اسلیپی جو و سکوت رسانه ها

اسلیپی جو وقتی به دختر بچه ها می رسد نمی تواند خودش را کنترل کند. این را بارها و بارها نشان داده که به آنها احساس غیراخلاقی دارد.

او در هنگام سخنرانی در جمع بازماندگان سربازان کشته شده در جنگهای خاورمیانه، در وسط سخنرانی نگاهش به دختر پنج شش ساله ای افتاد و بی اختیار گفت: ببینید این دختر زیبا که اینجا نشسته و باد موهایش را نوازش میده چگونه مثل یک دختر 19 ساله پاهایش را روی هم انداخته …

شاید این حرفها برای ما اهالی خاورمیانه زیاد غیرعادی نباشد اما در جوامع غربی بسیار نامطلوب است و اگر شما از زیبایی دختر بچه ای اینچنین تعریف کنید حتما کارتان به زندان و بی آبرویی خواهد افتاد اما چون مافیای رسانه های چپ قسم خورده اند ششریک دمکراتها و گلوبالیستها باشند کاملا این خبرها را بایکوت می کنند و حتی ویدئوهای آنرا نیز حذف می کنند.

ویدئو زیر را تا حذف نکردند نگاه کنید:

بیشتر بخوانید