تانژانت زاویه خورشید در اسلام

یکی از دانشمندان بسیجی که درس مثلثات را در نزد استادش علامه حاج غلامعلی تشک آبادی تمام کرده فرمود: یکی از خبرنگاران که نخواست نامش فاش شود از اون دانشمند بسیجی پرسید: مگر زاویه نور خورشید ثابت است که شما

بیشتر بخوانید

ماله کش کجایی؟

خامنه ای سرش را از توی طویله در آورد و گفت: ما…، ما…، ما… ، یعنی خوزستان بپاخاست، ماله کش کجایی؟ روحانی سفید و پشمالو پوزه اش را به زمین مالید ولی چون علفی پیدا نکرد، صدا کرد بع… بع….

بیشتر بخوانید

در این گیر و دار: داعش در افغانستان از سورئالیسم هم فراتر رفته!

در حالی که طالبان در حال جهاد هستند تا مجاهدین افغانی را مسلمان کنند، یک شاخه داعش (تحت عنوان ولایت خراسان) تقریبا هر روزه عملیات تروریستی (علیه همه کس و همه چیز) انجام میدهد و آنها را با تکنیک و

بیشتر بخوانید