عاشورای ۲۸ مرداد!

در دوره خاتمی یک فضای پوشالی و دروغین درست شده بود که ایران درها را به سوی جهان آزاد باز کرده و بانک مرکزی هم از شرکتهای خارجی دعوت کرده بود برای سرمایه گذاری به ایران بیایند چون اوضاع در

بیشتر بخوانید

دیگری‌سازی و دشمن‌هراسی در ادبیات سیاسی اقتدارگرایی 

آزاده پورزندکنش‌گر حقوق بشر یکی از حاضران در میزگرد «نازی‌ها چه‌گونه دشمنان خود را تعریف می‌کردند»، درباره ایدئولوژی و رژیم «نازی» در آلمان با دشمنان بود. آزاده پورزند در این یادداشت درباره آن‌چه در این جلسه شنیده و مقایسه‌ای که در ذهنش شکل گرفته، نوشته است.

بیشتر بخوانید

چرا یک پادشاهی خواه هستم

چهل و سه سال پس از آن که خود-روشنفکر-پنداران نادان در غالب روشنفکری و بدون هیچ دانشی از تاریخ و جامعه ایران و خطراتی که آن را تهدید میکند فاجعه انقلاب 57 را رقم زدند و قدرت را از یک

بیشتر بخوانید