طبق آخرین خبر، امام حسین در کربلا صلح کرد و شهید نشد

خبر فوری- به خبری که هم اینک بدستمان رسید توجه فرمایید: خامنه ای گفته امام حسین در کربلا صلح کرد و اینکه می گویند در کربلا تشنه لب کشته شد و سرش را جدا کردند و غیره همه اینها شر

بیشتر بخوانید

دیگری‌سازی و دشمن‌هراسی در ادبیات سیاسی اقتدارگرایی 

آزاده پورزندکنش‌گر حقوق بشر یکی از حاضران در میزگرد «نازی‌ها چه‌گونه دشمنان خود را تعریف می‌کردند»، درباره ایدئولوژی و رژیم «نازی» در آلمان با دشمنان بود. آزاده پورزند در این یادداشت درباره آن‌چه در این جلسه شنیده و مقایسه‌ای که در ذهنش شکل گرفته، نوشته است.

بیشتر بخوانید