طبق آخرین خبر، امام حسین در کربلا صلح کرد و شهید نشد

خبر فوری- به خبری که هم اینک بدستمان رسید توجه فرمایید: خامنه ای گفته امام حسین در کربلا صلح کرد و اینکه می گویند در کربلا تشنه لب کشته شد و سرش را جدا کردند و غیره همه اینها شر

بیشتر بخوانید

مجتهدی که برای تیمارستان بازاریابی میکرد!

جناب استاد علامه طباطبايى قدس سره اين مطلب را از استادش جناب قاضى نقل كرد كه : مرحوم قاضى فرمود: من كه به نجف تشرف حاصل كردم ، روزى در کوچه ای آخوندى را ديدم شبيه آدمى كه اختلال حواس

بیشتر بخوانید

مجتهدی که به بهشت رفت و جُنُب برگشت!

آية اللّه آقا سيّد جمال گلپايگانى (رضوان الله علیه ) مى فرمودند: روزى نشسته بودم . ناگاه احساس کردم وارد باغى شدم كه بسيار مجلّل وباشكوه بود و مناظر دلفريبى داشت . ريگهاى زمين آن بسيار دلربا بود و درختها

بیشتر بخوانید

مجتهدی که روی عمامه اش نورافکن نصب کرده بود

در بين راه مختصر خوفى به جهت ظلمت محض و تنهايى در ايشان پيدا مى شود. به مجرّد اين خوف ، يك مرتبه نورى همچون چراغ در پيشاپيش ايشان پديدار شد كه با ايشان حركت مى كرد.
آقا با اين نور به محلّ وضوخانه رفتند. تطهير كرده و وضو گرفتند و سپس به جاى خود يعنى مسجد سهله حركت كردند و در همه اين احوال آن نور در برابرشان قرار داشت . همين كه وارد مسجد شدند آن نور نيز از بين رفت .

بیشتر بخوانید

مجتهدی که توی رختخواب مسخره بازی درمی آورد

موقع خواب برايش رختخواب گذاشته و از اطاق خارج شدم .
پس از چند ساعت جهت انجام كارى به آن اطاق رفتم . مرحوم الهيان زانو را در بغل گرفته و نشسته بود.
گفتم : آقا دايى ! چرا نمى خوابيد؟

بیشتر بخوانید

رئیس دفتر خامنه ای ابله در رابطه با حمله روسیه به اوکراین : اتفاقات امروز دنیا مقدمه ظهور منجی عالم ولی‌عصر است!

چرا ظهور منجي عالم موكول به مرگ دو سوم مردم جهان مي شود؟ محمدی گلپایگانی: امروز در مورد اوکراین هم تصمیم داشتند کاری کنند که روسیه هم به همین امر دچار شود که رئیس جمهور روسیه پیش‌دستی کرد. اتفاقات امروز

بیشتر بخوانید