معذرت خواهی شهردار و رئیس پلیس آتلانتا به خاطر بازداشت بیجای ۲ نفر در میانه تظاهرات و اخراج ۲ پلیس

دیشب پلیس آتلانتا به ۲ دانشجوی سیاه پوست (دختر و پسر) که با ماشین از میانه شلوغی تظاهرات در حال گذر بودند مشکوک میشه, اونها رو نگه میداره, شیشه ماشین اونها رو میشکنه, از شیشه شکسته تیزر میزنه (دستگاهی که

بیشتر بخوانید