جوانمرک شدن آحشماربم ۹۳ ساله بر اثر کرونا

آيه‌آلله العظمي حاج شيخ‌ محمدابراهيم رباني بيرجندي مهموييمخفف: آحشماربم (۸ حرف) پینوشت: به اون خدا بیامرز که اونهمه خدمت به این مملکت کرد یک “اعلی حضرت” (اونهم ۸ حرف) ناقابل میگفتند چپولها آسمون رو به زمین رسونده بودن که اینهمه

بیشتر بخوانید