شهرام امیری را اوباما تحویل رژیم داد

افشای ایمیل های هیلاری کلینتون پرده از معامله کثیف اوباما و تمی اش با سران جنایتکار و تروریست جمهوری اسلامی برداشت که منجر به اعدام شهرام امیری دانشمند هسته ای شد. ماجرا از این قرار بود که شهرام امیری که

بیشتر بخوانید