آقا خان چهارم، امام فعلی شیعیان اسماعیلی، فارغ التحصیل هاروارد و اسکی باز سابق تیم ملی ایران

کریم آقاخان یا آقا خان چهارم، (زاده ۱۳ دسامبر ۱۹۳۶) امام فعلی شیعیان اسماعیلی (شعبه نزاریه) است که پیروان آن بالغ بر ۱۵ میلیون نفر برآورد می‌شود و در حدود ۱۰٪ درصد از مجموع شیعیان جهان را تشکیل می‌دهند. آقاخان

بیشتر بخوانید