آمار دروغین ارتجاع سرخ و سیاه

امروز در کنفرانس مطبوعاتی ترامپ، خانم Dr. Deborah Birx نموداری را نمایش داد که دروغ بودن آمار دروغین دولت چین و جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان ویروس کرونا را آشکار میکرد. بر اساس اساس این نمودار، درصد کشته شدگان در

بیشتر بخوانید