در دوران پهلوی به دانش آموزان چه توصیه هایی میکردند!؟

فقط به جملاتی که پشت کارت دانش آموختگان دارالفنون نوشته شده است، دقت کنید و‌ مقایسه کنید با سیستم فاسد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی که بر اساس مغزشویی و تروریست پروری بنیاد نهاده شده است…

بیشتر بخوانید