تورقوزآباد یادته؟

یادتان میاد این اراذل و اوباش لابی رژیم در خارج کشور و خبرنگاران اصلاح طلب بی بی سی و غیره درباره فعالیتهای هسته ای در تورقوزآباد چه مسخره بازی هایی درآورده بودند؟ بفرما، امروز شورای حکام آزانس اتمی قطعنامه ای

بیشتر بخوانید