منابع خبری در تهران: «به صدا درآمدن ناگهانی آژیر نتیجه رخنه یابی هکری اسرائیل»

ولی منابع خبری رادیو اسرائیل در تهران این احتمال را بعید ندانسته اند که به کار افتادن آژیر، یک اقدام هکری از جانب اسرائیل و یا هر کشور دیگری بوده است.

بیشتر بخوانید