آیت‌الله معصومی ‌تهرانی در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل: رژیم ایران به دشمنی خود با اسرائیل پایان دهد

RFI: در این مصاحبه روحانی ناراضی در تهران گفته است که او هیچ مسئله ای با دولت اسرائیل ندارد و هیچ ایرانی را ندیده که عقیده‌ای مثبت دربارۀ اسرائیل نداشته باشد.  آیت‌الله معصومی تهرانی اظهارات همیشگی رهبران ایران را مبنی بر

بیشتر بخوانید