کم مانده ابر قدرت شویم

چند روز پیش یکی از مسولین جمهوری اسلامی گفت: کم مانده ابر قدرت شویم! ما که از تعجب دوتا شاخ درآورده بودیم حدس زدیم شاید تحولاتی اتفاق افتاده و ما بی خبریم. بهمین خاطر رفتیم سایت بانک جهانی و رده

بیشتر بخوانید