مجتهدی که در مرگش، خون از پستان مادرش می چکید!

باور کنید من اگر فیلمساز بودم میرفتم داستان هایی که آخوندها در طول قرن ها برای مردم بیسواد و ناآگاه نقل کرده اند و در کتابهایشان نوشته اند را بصورت سریال تلویزیونی درمی آوردم. سوژه های اینها دست هالیوود را از پشت می بندد. از بس خفن و منحصر به فرد هستند.

بیشتر بخوانید