پیامدهای سقوط افغانستان برای مردم ایران

اتحاد دو گروه افراطی مسلمان یعنی طالبان و آخوندها، میتواند فاجعه ای نظیر هالوکاست بیافریند و جان میلیون ها انسانی که نخواهند از اسلام سیاسی پیروی کنند را خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید