اهمیت حکم زندان ۲۰ ساله برای اسدالله اسدی

روند این پرونده ثابت کرد که اینطور نیست که رژیم از طریق پول و رشوه و تهدید میتواند هر غلطی دلش خواست بکند. بسیاری از ما این واهمه را داشتیم که رژیم با اروپایی ها نوعی معامله بکند و اسدالله اسدی را تبرئه و به ایران برگرداند اما خوشبختانه معلوم شد که تیغ نفوذ جمهوری اسلامی و لابی هایش آنقدرها که ما فکر میکردیم تیز و برنده نیست.

بیشتر بخوانید