فایل صوتی مصاحبه نماینده قم در باره ابعاد همه گیری کرونا و پنهان کاری دولت

#CORONAVIRUS UPDATEIran lawmaker @ahmadamirabadi1 reveals 50 ppl have died in Qom in past 2 weeks.Meanwhile the Gov claims only 12 have died. Regime was aware of #COVID19 spreading but kept it secret to mobilize crowds for sham election@WHO @statedeptspox @USAdarFarsi

بیشتر بخوانید