کمی تاریخ- نوه خمینی (2016): اعدام‌های ۶۷ “حاصل مدیریت امام” بود

علی خمینی: «ماجرای سال ۶۷ حاصل مدیریت امام» بوده است. وی ادامه داده: «نظام باید چه می‌کرد با اینها؟ باید مبارزه می‌کرد، محکم هم باید برخورد می‌شد. الحمدالله شد و کشور آرامش را دید.

بیشتر بخوانید