افکار مالیخولیایی یک فیلسوف نما در مورد یلدا

گاهی اوقات، از اظهار نظر و ابراز وجود برخی از چهره ها؟! باید فریاد به آسمان برد. دلایل اظهار نظر و ابراز وجود یا بهتر بگویم خودنمایی آن ها متفاوت است. اما مهم ترین نکته ای که تا بدینجا دریافته

بیشتر بخوانید

حکایتی از اربعین ۹۵ و میزبان عراقی ما

یکی از دوستان تعریف می کرد:اربعین سال ۹۵ برای زیارت رفتم عراق.از نجف تا کربلا رو باید پیاده می رفتیم.بین مسیر، برخی از عراقی ها جلوی ما می آمدند و می خواستند شب برای شام و استراحت، در خانه شان

بیشتر بخوانید

اربعین و مشکل رژیم اسلامی با ارقام

رژیم اسلامی با ارقام مشکل دارد و درست این که مومنین به کل با ارقام مشکل دارند و شاید  ریشه این بی سوادی و عدم توانائی فهم ارقام را باید در قرآن و ناتوانی آن در محاسبات یافت که معلوم

بیشتر بخوانید