مجتهدی که مجتهد دیگر را بخاطر قلیان کشیدن مرتد اعلام کرد

میرزا محمد تقی بن علی محمد نوری مازندرانی از مجتهدین دوره ناصرالدین شاه بود که به اصفهان امده بود و موی دماغ اخوند جنایتکار معروف یعنی سید باقر شفتی شده بود. چیزی نگذشت که میرزا محمد تقی قلیان کشیدن را در ماه رمضان مجاز دانست (ظاهرا چون خودش دودی بود و نمی توانست قلیان نکشد). همین سبب شد تا  سید محمد باقر شفتی در اصفهان او را تفسیق نماید و حکم به ارتداد او را صادر نماید.

بیشتر بخوانید

مجتهدی که همسر کسی را از او گرفت و به عقد دیگری درآورد

واقعا تاریخ ایران پر است از حکایات تکان دهنده که متاسفانه نه در مدارس و نه در دانشگاهها فرصتی برای شناسایی اینگونه وقایع نبوده و نیست.

بطور خلاصه آنکه در اصفهان، یک طلبه حقه باز پدر سوخته به نام سید محمد باقر شفتی ملقب به حجت الاسلام با پشتیبانی علمای اصفهان به شهرت رسید و کم کم آنقدر مال و اموال به چنگ آورد که در تاریخ ایران تبدیل به یکی از ثروتمندترین آخوندهای تاریخ ایران گردید.

بیشتر بخوانید