استریپتیز در مقابل حضرت ابراهیم

بنا به روایات و احادیث معتبر استریبپ تیز یعنی لخت شدن خانم ها همراه موزیک در برابر دیدگان نامحرم از دوران حضرت ابراهیم وجود داشته و اولین استریپر خانمی بوده به نام خواهر لی! البته نمیدانیم اصالت این خواهر لی

بیشتر بخوانید