بر سر زیارتگاه استر و مردخای چه آمده؟

مطابق کتاب مقدس، استر دختر زیبایی یهودی بود که به عنوان همسر پادشاه خشایارشا در ایران انتخاب شد. او به همراه پسر عموی و نگهبان خود مردخای در ایران زندگی می کرد. مردخای به مشاور اصلی پادشاه (هامان) توهین کرد.

بیشتر بخوانید

طالبانیسم: تهدید بسیج به تخریب زیارتگاه استر و مردخای در همدان و تبدیل آن به کنسولگری فلسطین در واکنش به طرح صلح اسرائیل-فلسطین توسط ترامپ

تهدید بسیج به تخریب مقبره استر و مردخای در همدان و تبدیل آن به کنسولگری فلسطین در واکنش به طرح صلح اسرائیل و فلسطین توسط ترامپ

بیشتر بخوانید