استیضاح ترامپ رای نیاورد

از اول هم مشخص بود که استیضاح ترامپ رای نمی آورد ولی دمکراتهای فاسد نیازمند گرم  نگه داشتن تنور تبلیغات ضدترامپ هستند تا بر روی تقلب انتخاباتی خودشان سرپوش بگذارند. شک نداشته باشید که در روزهای آینده دوباره یک سوژه

بیشتر بخوانید

پرونده استیضاح ترامپ بسته شد

یاد اون کاربری که از روز برنده شدن ترامپ در انتخابات سال 2016 هر روز وعده میداد که ترامپ تا یک ماه دیگر برکنار و زندانی و اعدام میشود بخیر! دمکراتها برای کنار زدن ترامپ به مدت سه سال است

بیشتر بخوانید