بازم زدند

روز گذشته جت های جنگی اسرائیل محمولهای که به تازگی از ایران به شهر حمیدیه سوریه منتقل شده بود و قرار بود به لبنان و بدست گروه تروریستی حزب الله برسد را نابود کردند. کانال ۱۲ اسرائیل: حمله بامداد شنبه

بیشتر بخوانید