رشوه سه میلیون دلاری آقازاده اسلیپی جو از روس ها

دمکراتها ذاتا جماعتی فاسد و دروغکو هستند. وقتی صحبت از حقوق انسانها و حقوق بشر و منزلت زنان میشود اینها ادعاهایشان گوش فلک را کر می کند اما ماهیت شان کاملا بر خلاف ادعاهایشان است.

دمکراتها این همه درمورد دخالت روسیه در انتخابات قبلی امریکا گفتند و ترامپ را متهم به داشتن روابط پنهانی با روسها کردند اما بعد از ماهها تحقیقات هیچ نشانه ای از اتهاماتشان علیه ترامپ ثابت نشد.

اکنون اسنادی به بیرون درز کرده که نشان میدهد پسر جو بایدن در زمانی که پدر خواب آلودش معاون رئیس جمهور امریکا بوده سه و نیم میلیون دلار از روس ها گرفته. بابت چی؟ آیا ان پسر جوان صاحب تخصص خاصی بوده؟ خیر. آیا صاحب تجارت یا کارخانه ای بوده؟ خیر.

کسانی که این مبلغ هنگفت را به او داده اند کسانی بودند که در قاچاق زنان و دختران روس به امریکا دست داشتند.

بیشتر بخوانید

یک درخواست کوچک از پرزیدنت ترامپ

اینجانب بعنوان یک طنز نویس سابق از پرزیدنت ترامپ خواهش می کنم درصورت برنده شدن در انتخابات، این اسلیپی جو را هم وارد کابینه خود بکند. بخدا سوژه خنده است. حیف است مثل این کم گیر میاد. در ویدئو زیر

بیشتر بخوانید