به کجا چنین شتابان؟

تنها دستاورد هشت ساله اوباما در صحنه خارجی برجام بود. دمکراتها میخواهند اعتبار از دست رفته شان را ترمیم کنند به هر قیمتی.

این گروه پشت سر اسلیپی جو، از افراطی ترین و ضدامریکایی ترین بخش حزب دمکرات هستند واز نظر ایدئولوژی ضد امپریالیسم هستند. شما ایلهان عمر و رابرت مالی ضد اسرائیلی را ببینید تا به نقاط مشترک اینها با جمهوری اسلامی پی ببرید. یعنی بین خود و حکومت آخوندها پیوند ایدئولوژی دارند و با آنها احساس نزدیکی می کنند.

 در دوره اوباما لابی رژیم تا اتاق های کاخ سفید هم نفوذ کرده بودند و تروریستی مثل حسین موسویان بارها به آنجا رفته و به آنها مشورت میدادند اما در دوره اسلیپی جو، لابی رژیم از ملاقات در اتاق های کاخ سفید هم جلوتر رفته و وارد تشکیلات دولتی دمکراتها شده اند مثل همین راب مالی و آرین طباطبائی و ند پرایس.
 دمکراتها در خاورمیانه دنبال صلح نیستند بلکه دنبال تعادل در قدرت هستند. آنها حکومت آخوندها را لازم دارند برای مقابله با اعراب.

 جمهوری اسلامی در تقلب انتخابات اخیر امریکا خدمت بزرگی به دمکراتها کرد. در حال حاضر این ادعا را نمیتوانم ثابت کنم اما بر اساس تحلیل اتفاقات سیاسی می گویم. آخوندها با دمکراتها متحد هستند همانگونه که با القاعده و طالبان متحدند. همانگونه که اتحاد شیعه با القاعده و حماس اهل تسنن غریب و دور از ذهن بنظر میرسد اما واقعیت دارد، اتحاد آخوندها با آن بخش افراطی حزب دمکرات امریکا نیز به دور از واقعیت نیست.

بیشتر بخوانید

زمانی که اسلیپی جو باور به ساخت واکسن نداشت

اسلیپی جو در مناظره با ترامپ میگفت همه دانشمندان به او گفته اند که محال است واکسن به این زودی ها آماده شود. حالا مافیای رسانه های چپ همه اعتبار واکسیناسیون در امریکا را به اسلیپی جو می دهند.

بیشتر بخوانید

گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی اسلیپی جو

باور کنید یک از تفریحات سالم در این دوران کرونایی، نشستن پای تلویزیون و پیگیری شاهکارهای اسلیپی جو است. واقعا ما بعد از محمود احمدی نژاد دچار فقدان سوژه خنده شده بودیم که بحمدلله ابر و باد و مه و

بیشتر بخوانید

پررویی خامنه ای بعد از رفتن ترامپ

علی خامنه ای امروز گفت ما در چند سال گذشته، موقع توافق برجام، عجله کردیم. این بار عجله نداریم و باید توافق طوری تنظیم شود که بیشتر به نفع ما باشد! با این پررویی خامنه ای ، خوشبختانه مذاکرات با

بیشتر بخوانید