بابک خرمدین و امام هشتم شیعیان: اسماعیل وفا یغمایی

در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشتاپی های آن بخش دهم. خاندان سهل خراسانی دست پرورده و ادامه برمکیان . امام رضا یا بابک خرمدین کدام با هویت ملی ما هم خون هستند

بیشتر بخوانید

برنامه هفته آینده تلویزیون مانی: “سروش؛ دام چاله بر سر راه اندیشیدن” با دعوت از عبدالکریم سروش!

هفته آینده تلویزیون مانی برنامه ای با حضور اسماعیل وفا یغمایی و جلال ایجادی با عنوان “سروش؛ دام چاله بر سر راه اندیشیدن” برگزار خواهد کرد و از روشنفکران دیدنی و شخص عبدالکریم سروش هم دعوت شده که در این برنامه شرکت کنند و به دفاع از اندیشه خود بپردازند. امیدوارم جناب سروش به این دعوت پاسخ مثبت دهند.

بیشتر بخوانید

همبستگی جمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی با پیشینه چپ با “پیمان نوین” شاهزاده رضا پهلوی

ما حمایت خود را از “پیمان نوین” شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌کنیم و با اهداف این “پیمان” که میتواند همۀ آزادیخواهان را در برگیرد و مبنای همبستگی نیروهای دمکرات مخالف ادامۀ حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی باشد، همسو هستیم.برای ما، جمهوری خواه یا طرفدارمشروطۀ پادشاهی، نه شکل نظام جایگزین جمهوری اسلامی، بلکه محتوای غیر دینی و دمکراتیک آن که بر پایۀ رعایت کامل اعلامیۀ حقوق بشر و منضمات آن استوار باشد در اولویت است.

بیشتر بخوانید

مناسبات علی و شیعیانش با ایرانیان؛ ایمان سلیمانی، اسماعیل وفا یغمایی و مانی (و دعای ۲۷ صحیفه سجادیه)

برنامه ای است به غایت جالب. در قسمتی از این برنامه آقای سلیمانی به دعای ۲۷ صحیفه سجادیه اشاره میکنند که متن کامل آن در زیر آمده. فقط همین دعا نشان میدهد که درجه توحش شیعیان علی چه اندازه میتواند

بیشتر بخوانید