چهارمین سالروز اصغر نحوی پور, پهلوان فراموش نشدنی ایران گرامی

صغر نحوی‌پور نام یک جوان ایرانی ورزشکار است که در مترو تهران به دفاع از یکی از زنان مسافر برخاست. این زن توسط یک آخوند مورد‌ بی‌حرمتی قرار گرفته بود.

بیشتر بخوانید