عربستان سعودی رسما مجازات شلاق را در این کشور لغو کرد

در میان خبرهای ناگوار که مرتب از کشورهای اسلامی می آید؛ یک خبر خوب هم منتشر شده که طبق معمول مافیای رسانه های چپول آنرا پوشش نداده اند. البته چند ماه پیش این تقاضا از سوی درباره سعودی به دادگاه

بیشتر بخوانید