اثبات اعتبار کتاب اصول کافی

روزی در محضر امام باقر(ع) بودم، ناگاه یک جفت پرنده قمری آمدند و روی دیوار خانه امام باقر(ع) نشستند، طبق معمول خود سروصدا می کردند، و امام باقر(ع) ساعتی به آنه پاسخ داد، سپس آنها روی دیوار دیگر پریدند، قمری نر مدتی بر سر قمری ماده فریاد می کشید، و سپس با هم پریدند و رفتند، از امام باقر(ع) پرسیدم:
ماجرای این دو پرنده چه بود؟.
امام باقر: ای پسر مسلم! هر پرنده و جاندار و چارپائی را که خدا آفرید، از همه کس، نسبت به ما شنواتر و فرمانبردارتر است، این دو قمری که یکی نر بود و دیگری ماده، قمری نر به قمری ماده بدگمان شده بود، قمری ماده سوگند یاد می کرد که دامنش پاک است، و گفته بود آیا به قضاوت امام باقر(ع) راضی هستی، قمری نر پیشنهاد قمری ماده را پذیرفته بود با هم نزد من برای داوری آمده بودند (آنها به اینجا آمدند و شکایت خود را مطرح کردند) و من به قمری ماده گفتم: تو نسبت به ماده خود ظلم کرده ای.
قمری نر، داوری مرا پذیرفت، و قمری ماده را(در پاکدامنیش) تصدیق کرد.

بیشتر بخوانید

کاش کابوهای امریکا نیز یک امام کاظم داشتند

امام کاظم(ع) در منی (نزدیک مکه) بود، بانوئی را دید گریه می کند، و بچه هایش نیز که در کنارش هستند گریه می کنند، به خاطر آنکه گاوی شیرده داشتند و آن گاو مرده بود.امام کاظم(ع) نزد آن بانو رفت

بیشتر بخوانید

چه جاهایی از بدن برای بوسیدن حلال است؟

یونس بن یعقوب می گوید: در حضور امام صادق(ع) بودم، عرض کردم: دستت را به من بده تا ببوسم، امام صادق(ع) دستش را به من داد و من بوسیدم، سپس عرض کردم: قربانت گردم، اجازه بده سرت را ببوسم امام

بیشتر بخوانید

اینکه آخوندها اینقدر از فدک می گویند، ماجرایش چه بود؟

فدک اسم روستای بسیار پر آب و درختی بوده در نزدیکی مدینه. این منطقه کلا متعلق به یهودیان بود که با زحمت و کوشش آنجا را آباد کرده بودند سپاه محمد مثل داعش امروزی به روستاها و هرجا که آبادی

بیشتر بخوانید

رهنمودهای دقیق و بسیار راهگشا

ابوبصیر گوید از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: هر که هزار مرتبه “ماشاءلله” در بکدفعه گوید خداوند در آن سال زیارت حج را نصیب او گرداند و اگر در آن سال نشود بالاخره در سال های بعد

بیشتر بخوانید

علم غیب امام

من و ابوبصیر و یحیی و داوود بن کثیر در مجلس نشسته بودیم که حضرت امام صادق علیه السلام با حالتی غضبناک وارد شدند. چون بر مسند خویش قرار گرفتند فرمودند: تعجب می کنم از مردمی که گمان می کنند

بیشتر بخوانید

یک دروغ کله گنده در اصول کافی

علی ابن ابراهیم گوید: پدرم نقل کرد که گروهی از شیعیان از شهرهای دور آمدند و از حضرت جواد علیه السلام اجازه تشرف گرفتند (یعنی میخواستند به مکه بروند) و به خدمتش رسیدند. در یک مجلس، سی هزار مسئله از

بیشتر بخوانید

سخن گفتن قبر با مومن و کافر

در کتاب اصول كافى روایت شده است از امام صادق (عليه‏السلام) كه فرمود: نيست محل قبرى مگر آن كه هر روز، سه مرتبه سخن می گويد كه منم خانه خالى، منم خانه كهنه كننده، منم خانه كرم، فرمود: چون بنده

بیشتر بخوانید