اضافه کردن لینک آدرس اینترنتی در داخل یک متن

دوستان عزیز به چند روش میتوانید آدرس اینترنتی یک موضوع خاص را در داخل نوشته های خود اضافه کنید. ساده ترین روش این است: مثلا من میخواهم در  پائین به یکی از نوشته های خودم که قبلا در این سایت

بیشتر بخوانید