وقت پیوند اعتصابات سراسری به اعتصابات کارکنان صنایع نفت و گاز درپی رفراندم ۲۸ خرداد علیه رژیم فرارسیده است

روز ۲۸ خرداد رژیم جنایتکار و فاسد بزرگترین تو دهنی تاریخ را از مردم ایران زمین دریافت کرد.‌ مردم ایران با هشیاری و فاصله گرفتن از اصلاح طلبان خائن و استمرار طلبان پی بردند که مشکل آن ها افراد حاکم

بیشتر بخوانید