وضعیت کشور فراتر از بحران است؛ در هنگام قطع اینترنت چه باید کرد؟

دوستان، وضعیت کشور از بحران نیز عبور کرده است. اپوزسیون هم هنوز مشغول خیمه شب بازی و مقاله نوشتن است. بنابر اطلاعی که دارم طیف هایی از کارمندان نیز در کنار کارگران، ناراضی از وضعیت معیشتی موجود به دلیل عدم

بیشتر بخوانید

بی تعارف با برخی رهبران سیاسی

اکنون دامنه اعتراضات و اعتصابات در حال گسترش است. کارگران صنعت نفت، کارکنان پتروشیمی، حمل و نقل و بسیاری از بازنشستگان و سایر بخش ها در حال اعتصاب و یا اعتراض هستند. و یکی از معضلات کنونی در بثمر نشستن

بیشتر بخوانید

کشور وابسته به نفت و نقش مهم کارگران صنعت نفت؛ اگر شما اعتصاب خود را ادامه دهید این حکومت پوسیده خیلی زود فرو می پاشد!

پس از تحریم سیرک انتصابات ۱۴۰۰ مردم روحیه گرفته اند. همه ما میدانستیم با رای ندادن این جنایتکاران ساقط نمیشوند اما در کنار این حقیقت تلخ نبایدبه آسانی از اثرات روانی این تحریم زیبا بر حکومت و‌مردم گذشت. پس از

بیشتر بخوانید

یک خبر خوب؛ فعالیت مجدد کانال یوتیوب Freedom Messenger

کانال یوتیوب Freedom Messenger که از سال ۸۸ ویدئو های اعتراضات و اعتصابات رو به خوبی پوشش میداد, و از یکسال قبل به دلایل نامعلومی غیر فعال شده بود, مجددا فعال شده.

بیشتر بخوانید