بی تعارف با برخی رهبران سیاسی

اکنون دامنه اعتراضات و اعتصابات در حال گسترش است. کارگران صنعت نفت، کارکنان پتروشیمی، حمل و نقل و بسیاری از بازنشستگان و سایر بخش ها در حال اعتصاب و یا اعتراض هستند. و یکی از معضلات کنونی در بثمر نشستن

بیشتر بخوانید

سخنی با کارکنان صنعت نفت و توصیه ای به کارگران و کارمندان دولت: مطالبه گر حقوق قانونی خود باشید!

امروز حسن روحانی، در جلسه هیات دولت با وعده سر خرمن به کارکنان شرکت نفت و صنایع وابسته گفت: امروز در گوشه و کنار کشور بحثی راجع به عده ای از کارکنان صنعت نفت مخصوصا آن ها که در مناطق

بیشتر بخوانید

کشور وابسته به نفت و نقش مهم کارگران صنعت نفت؛ اگر شما اعتصاب خود را ادامه دهید این حکومت پوسیده خیلی زود فرو می پاشد!

پس از تحریم سیرک انتصابات ۱۴۰۰ مردم روحیه گرفته اند. همه ما میدانستیم با رای ندادن این جنایتکاران ساقط نمیشوند اما در کنار این حقیقت تلخ نبایدبه آسانی از اثرات روانی این تحریم زیبا بر حکومت و‌مردم گذشت. پس از

بیشتر بخوانید