مهسا امینی و سکوت شوم جهان غرب

سوی پیکان اعتراض ما باید به سوی جهان آزاد باشد که اینگونه ناجوانمردانه چشم بر روی جنایات این رژیم کثیف می بندند و درواقع جان یک ملت ۸۰ میلیونی برایشان اهمیتی ندارد اما مرگ یک پورن استار معتاد باسابقه جنایی مثل جورج فلوید برایشان مصیبت عظما بود.

بیشتر بخوانید