برسد بدست رهبران اسرائیل

اگرچه مردم ایران چشم امید به کمک هیچ کشوری ندارند اما اگر منافع مشترک کشور اسرائیل و مردم این در یک راستا باشد میتوان گفت هیچکدام از ما نباید این فرصت طلایی را از دست بدهیم . بهترین زمان برای ضربه نهایی همین الان است یعنی زمانی که خروش مردم ایران، عمارت نظام ستم پیشه را بلرزه درآورده است.

بیشتر بخوانید