رنسانس: نبرد روشنایی با تاریکی – فیروز نجومی

“روحانیت” برهبری ولی فقیه از بدو صعودش بر منبر قدرت، پیوسته متهم گردیده است که نسخه ای تقلبی از “اسلام” را ارائه داده است، نسخه ای که با اسلام اصیل تفاوت بسیار دارد. که حکومت آخوندی کوچکترین شباهتی به اسلام

بیشتر بخوانید

روحانی تونسی بشیر بن حسن: ویروس کورونا یک سرباز در ارتش الله است که مردم را چون حشرات درو میکند!

در همین راستا روحانی مصری احمد عیسی المصراوی از دانشگاه الازهر گفته: “پس از اینکه چین یک میلیون اویغور را جدا کرد، خداوند چین را از جهان جدا می کند.”

بیشتر بخوانید