نامه مموتی به اسلیپی

خدمت پرزیدنت محبوب جناب اسلیپی جو اللهم عجل لولیک الحجه و تنک یو وری ماچ آی ام بلک بورد خیلی خوشحالم که رژیم طاغوتی امریکا سقوط کرد و ترامپ فراری شد و انقلاب جان سیاهان مهم است به رهبری شما

بیشتر بخوانید