چرا ظریف اینقدر دروغ میگوید؟

هربار که ظریف جلوی خبرنگاری می نشیند، چنان بی شرمانه دروغ میگوید که باعث حیرت مخاطب میشود. همیشه این پرسش مطرح میشود که چرا این مردک اینقدر بی محابا دروغ میگوید؟ آیا او برای این کار آموزش دیده و یا

بیشتر بخوانید

آمار دروغین ارتجاع سرخ و سیاه

امروز در کنفرانس مطبوعاتی ترامپ، خانم Dr. Deborah Birx نموداری را نمایش داد که دروغ بودن آمار دروغین دولت چین و جمهوری اسلامی درباره کشته شدگان ویروس کرونا را آشکار میکرد. بر اساس اساس این نمودار، درصد کشته شدگان در

بیشتر بخوانید