سرقت کارت هدیه محرومان توسط امام جمعه پاسارگاد

رژیم جمهوری اسلامی و نوکرانش از بالا تا پایین همگی دچار فساد و تباهی اند. از کوچک و بزرگ هر آنچه از سفره انقلاب بدست آورند به یغما می برند. برخی آشکار و برخی پنهان. برخی در قالب بودجه های

بیشتر بخوانید

اعلام آمادگی امام جمعه نورآباد ممسنی مبنی بر دایر کردن شعباتی در ایتالیا, فرانسه, نیویورک و لندن (ویدئو)

اعلام آمادگی امام جمعه نورآباد ممسنی مبنی بر دایر کردن شعباتی در ایتالیا فرانسه ونیویورک جهت کمک کردن به مردم مستضعف

بیشتر بخوانید