ضارب امام جمعه اصفهان : جمهوری اسلامی و مجاهدین و تجزیه طلب از یک جنس هستند، تا جان در بدن دارم، برای آزادی ایران میجنگم!

شکار کفتاران در شب و راه درستی که کم کم دارد چراغ هایش روشن میشود. دیروز خبر آمد، آن هم چه فرخنده خبری: یکی از جوانان غیور ایران پرست یک راس آخوند جنایتکار را در اصفهان به سزای اعمالش میرساند اما شوربختانه

بیشتر بخوانید