سلام بر گوساله عزیز

سلام بر گوساله عزیزم، ای پسر جان، هیچ می دانی که ما گاو ها چقدر گوساله بودیم؟ یادت می آید که من چقدر حرف های احمقانه به تو گوساله می گفتم؟ آه… من چقدر در احمقی فرو رفته بودم، آخ…

بیشتر بخوانید