معجزه امام کاظم در گهواره

یعقوب سراج می گوید: به حضور امام صادق(ع) رفتم، دیدم در کنار گهواره پسرش موسی(ع) ایستاده، و موسی (امام کاظم) در گهواره بود، و مدتی با او راز گفت، پس از آن که فارغ شد، به نزدیکش رفتم، به من

بیشتر بخوانید