افشای امتیازات راب مالی به رژیم تروریست ها

تویئتر گابریل نورنا (مدیر سابق در وزارتخارجه امریکا) همكاران سابق من در وزارت خارجه امريكا و اتحادیه اروپا به قدری نگران امتیازاتی هستند که توسط راب مالي در وین داده شده است که به من اجازه داده اند جزئیاتی از

بیشتر بخوانید