لزوم ایجاد امید و اعتماد در جامعه

مهناز شیرالی در مصاحبه خوبی که با جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر داشت عنوان نمود که جمهوری اسلامی در امر تخریب بسیار موثر عمل نموده و توانسته است با ایجاد تفرقه، و تخریب چهره های مردمی اعتماد و امید

بیشتر بخوانید