سقوط ژرف و خفت آور اردشیر زاهدی در مصاحبه با امید دانا، عبدالستار دوشوکی

وقتی تو می گویی وطن, من خاک بر سر می کنموقتی تو میگویی وطن,  بر خویش می لرزد قلمشعری از مصطفی بادکوبه ای متعاقب مصاحبه اردشیر زاهدی فرزند تیمسار فضل‌الله زاهدی نخست وزیر بعد از کودتای ٢٨ مرداد؛ و  داماد

بیشتر بخوانید