درستی شایعه کمک تروریست های فلسطینی

در روزنامه اطلاعات پنجم اردیبهشت پنجاه و هشت اطلاعیه یک گروه وابسته به تروریستهای فلسطینی چاپ شده که به اظهارات سخنگوی دولت موقت یعنی امیرانتظام اعتراض کرده و گفته اند: امیر انتظام خیال کرده ما از دولت ایران تقاضای کمک

بیشتر بخوانید

نازنین زاغری و دسته گل دولت بازرگان

تنها دو هفته بعد از پیروزی انقلاب، آقایان ملی گرا مثل بازرگان و قطب زاده و یزدی و امیرانتظام تصمیم گرفتند خریدهای نظامی ایران از کشورهای خارجی را یکجانبه فسخ کنند. شاید این تصمیم را در شورای انقلاب گرفتند شاید هم در کابینه وزیران دولت موقت بازرگان اما از آنجایی که سخنگوی دولت انرا اعلام کرده میتوان حدس زد که این دسته گل خود آقایان فکل کراواتی نهضت آزادی و جبهه ملی بوده است.

بیشتر بخوانید